Home » COVID-19 Uitbraakmonitor volgens Duits model

COVID-19 Uitbraakmonitor volgens Duits model

Duitse methode:

Halverwege juli is er een eerste opleving van het virus in Nederland. In Duitsland wordt per regio bewaakt of het aantal nieuwe corona besmettingen in de afgelopen 7 dagen niet te hoog wordt. Hiervoor heeft het Duitse RIVM – het Robert Koch Instituut – een methode ontwikkeld, deze kijkt naar het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen 7 dagen. Een dergelijk indeling bestaat in Nederland nog niet. In onderstaande dashboard is het Duitse model ook toegepast op de Nederlandse situatie toegepast, dit noemen we de Duitse methode.


Duitse methode, een hulpmiddel om te beslissen en communiceren

De grote waarde van een dergelijke indeling is het hebben van een beeld met bijbehorende drempelwaarden waarbij maatregelen op- of afgeschaald kunnen worden. Iedereen kan zien hoever de cijfers afzitten van deze drempelwaarden. Iedereen kan ook met hetzelfde referentiekader werken aan het niet bereiken van dit punt. Dit is nuttig voor bestuurders bij gemeenten, ministeries en veiligheidsregio’s, omdat duidelijk is wanneer er wat van je verwacht wordt. Bovendien is het een sterk communicatiemiddel voor iedereen die wil weten hoe het met Corona in een regio / gemeente staat en wanneer er maatregelen te verwachten zijn. Marco Zannoni, Director COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, schreef op 28-07-2020 dit artikel over de escalatieladder van maatregelen op LinkedIn. De ‘Duitse methode’ en de escalatieladder vormen samen interessante hulpmiddelen voor beslissers in crisisteams.