Home » Rioolwatermetingen COVID-19

Rioolwatermetingen COVID-19

Het RIVM verzamelt monsters van het rioolwater bij Riool- en Afvalwaterzuiveringen (RWZI/AWZI) om hierin virusdeeltjes van het coronavirus te bepalen. Een weergave van de laatste metingen zie je in onderstaande dashboard.

Wekelijks worden metingen gepubliceerd van een groot deel van de circa 350 RWZI/AWZI’s in Nederland. Dit onderzoek is nog in een experimentele fase. Hierdoor zijn nog zeer beperkt conclusies te verbinden aan de RNA per ml waarden. Het RIVM legt op haar website uit waarom het nog lastig is om deze gegevens te interpreteren. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/rioolwater