Home » Risiconiveau

Risiconiveau

Deze pagina toont het actuele risiconiveau in Nederland. Dit wordt automatisch berekend op basis van het aantal positieve testen in de afgelopen 7 dagen en het aantal ziekenhuisopnames. Hierop wordt de door de Nederlandse overheid gehanteerde risicosystematiek toegepast. De Rijksoverheid stelt de daadwerkelijke risiconiveaus wekelijks vast, meer informatie over deze risiconiveaus kun je hier vinden.

Let op: De ziekenhuisopnames zijn afkomstig van de stichting NICE. Deze bron biedt betrouwbaardere cijfers. Deze bron rapporteert op opnamedatum, hierdoor worden de meest recente data telkens nog aangevuld. In het dashboard staat de laatst volledige datum. Het Flevoziekenhuis deelt zijn COVID-19 opnames op reguliere afdelingen op dit moment niet met Stichting NICE. Daardoor zijn de cijfers van sommige veiligheidsregio’s en gemeenten op de kaart mogelijk lager dan in werkelijkheid het geval is.