Home » COVID-19 | Corona Uitbraakmonitor Nederland

COVID-19 | Corona Uitbraakmonitor Nederland

In een situatie met een lage mate van besmetting (zoals we in NL gezien hebben na de eerste Corona golf), is het belangrijk om nieuwe uitbraken van het coronavirus snel op te sporen en in te dammen. De COVID-19 uitbraakmonitor Nederland helpt hier bij. De COVID-19 uitbraakmonitor Nederland toont de gemeenten gesorteerd op COVID-19 besmettingen per 100.000 inwoners. Signalen van een nieuwe COVID-19 uitbraak zijn: Aaneengesloten dagen met besmettingen en clusters van gemeenten met besmettingen (buurgemeenten)

Dit dashboard geeft een samenvatting van mogelijke nieuwe Corona uitbraken. De regionale GGD’s hebben een nauwkeuriger beeld door het bron- en contactonderzoek. Hiermee worden zo veel als mogelijke verdere besmettingen voorkomen. Wil je weten hoe dit werkt, kijk dan op de site van het RIVM.

De Informatie verandert continu, dit dashboard passen we dagelijks aan aan de actuele situatie en behoefte. Ideeën en verbeteringen hiervoor kun je via het formulier doorgeven.


Frequent Asked Questions – FAQ

Hoe kan het dat aantallen soms negatief zijn?

Dat kan in werkelijkheid inderdaad niet :-). Dit komt doordat regelmatig kleine correcties worden doorgevoerd in de registraties bij GGD of RIVM. In de tabel worden deze negatieve waardes wel getoond om het juiste gemiddelde per dag te kunnen berekenen. In de kaart laten we de negatieve waarden weg, omdat de kaart tot doel heeft in te zoomen op de clusters en gemeenten met de hoogste aantallen per 100.000 inwoners. We hebben er niet voor gekozen de correcties helemaal te negeren, omdat daarvoor informatie ontbreekt over het tijdstip van de te nemen correctie.

Kan ik ook zien waardoor de uitbraken of clusters ontstaan?

Helaas is deze informatie niet beschikbaar. De GGD geeft vaak verklaringen voor de ontstane clusters. Ook kun je op de site van BD Dataplan een verzameling van clusters vinden.

Kan ik ook langer terugkijken met de uitbraakmonitor?

De data is inderdaad vanaf eind februari 2020 beschikbaar. Deze kun je terugzien op het basisdashboard. De uitbraakmonitor toont de laatste twee weken om de actuele situatie duidelijk te kunnen belichten.